امروز چهارشنبه, 27 تیر 1397 - Wed 07 18 2018

منو

شروع بکار کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بردسکن

 اعضای محترم کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بردسکن، بازدید های میدانی خود را از نقاط مختلف سطح شهر آغاز کردند. در حین بازدید های صورت گرفته، اعضای محترم بهمراه عده ای از شهروندان عزیز، به بیان نظرات، ایده ها و بررسی مشکلات موجود و همچنین ارائه راهکارهای مناسب پرداخته و مقرر شد بتدریج از همه نقاط سطح شهر بازدید های ثمر بخش صورت گیرد.
طراحی سایت : وبکــاری