امروز یکشنبه, 01 ارديبهشت 1398 - Sun 04 21 2019

منو
1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

شروع بکار کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بردسکن

 اعضای محترم کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بردسکن، بازدید های میدانی خود را از نقاط مختلف سطح شهر آغاز کردند. در حین بازدید های صورت گرفته، اعضای محترم بهمراه عده ای از شهروندان عزیز، به بیان نظرات، ایده ها و بررسی مشکلات موجود و همچنین ارائه راهکارهای مناسب پرداخته و مقرر شد بتدریج از همه نقاط سطح شهر بازدید های ثمر بخش صورت گیرد.
طراحی سایت : وبکــاری