امروز چهارشنبه, 27 تیر 1397 - Wed 07 18 2018

منو

رسیدگی به فضای سبز

رسیدگی به فضای سبز شهری- تشتک زنی درختان خ نبوت-27فروردین97

رسیدگی به فضای سبز شهری- علف زنی فضای سبز خیابان قائم-27فروردین97

رسیدگی به فضای سبز شهری- علف زنی فضای سبز فرهنگسرا-27فروردین97

رسیدگی به فضای سبز شهری- کاشت گل در پارک خطی ثامن و میدان مرکزی-27فروردین97

وجین علف های هرز داخل مزرعه گل_۳۱فروردین۹۷

تشتک زنی درختان خیابان امام خمینی(ره)_۳۱فروردین۹۷

اتصال حاشیه شمال پارک شهروند(صدف) به سیستم ابیاری_۱اردیبهشت۹۷

رسیدگی به فضای سبز میدان مرکزی_۲اردیبهشت۹۷

رسیدگی به فضای سبز پارک ولیعصر(عج)_۲اردیبهشت۹۷

طراحی سایت : وبکــاری