امروز چهارشنبه, 27 تیر 1397 - Wed 07 18 2018

منو

گزارش مختصر تصویری از عملکرد شهرداری در دهه اول تیرماه97

بازدید حضوری از رنگ آمیزی تجهیزات پارکی

برگزاری جلسه دوستانه با نیروهای زحمتکش خدمات شهربجهت بررسی و حل موانع موجود...

برگزاری جلسه هم اندیشی و صمیمانه با کادر اداری جهت پیشبرد بهتر امور .

تسریع وادامه عملیات عمرانی در پیاده رو خانواده..

چهارراه بهار

رسیدگی به گود روباز پارک ولیعصر(عج) و ساخت رختکن و جایگاه ویژه..

رنگ آمیزی مستمر جداول سطح شهر و پارک ها-پارک شهر

کف سازی کوچه های حاشیه میدان مرکزی شهر(صاحب الزمان) و بازار..

طراحی سایت : وبکــاری