Logo

گردهمایی شهرداران منطقه ترشیز در شهرداری بردسکن

گردهمایی شهرداران منطقه ترشیز در شهرداری بردسکن

مهندس محمد حسین مدیح، شهردار شهر بردسکن در مورخه 11/7/97 میزبان شهرداران محترم  شهرهای شهرآباد، انابد،کندر،خلیل آباد، کاشمر و کوهسرخ بود. در این جلسه مشورتی  سازنده، پیرامون مسایل و مشکلات پیش روی شهرداری ها و بویژه زمینه هایی که شهرداری ها می توانند با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند گفتگو شد.

 

طراحی و کد نویسی : وبکار