Logo

حضور نماینده پرتلاش شهرمان جناب آقای دکتر بهروز بنیادی در شهرداری بردسکن

"حضور نماینده پرتلاش شهرمان جناب آقای دکتر بهروز بنیادی در شهرداری بردسکن"
صبح روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۸/۹ نماینده پرتلاش منطقه ترشیز،جناب آقای دکتر بنیادی و همراهان گرامی ایشان و نیز ریاست محترم شورای اسلامی شهر جناب حاج آقای صابری درشهرداری بردسکن حاضر شده و با کارکنان شهرداری دیدار کردند و بایشان خدا قوت گفتند. همچنین در این روز جلسه ای بمنظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص مسائل مربوط به حوزه مدیریت شهری برگزار گردید.

طراحی و کد نویسی : وبکار