امروز شنبه, 09 مرداد 1400 - Sat 07 31 2021

منو
1
2
3
4
5
6
7
8
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

.

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آگهی مزایده زمین نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 867
اطلاعیه:7 (جمع آوری حیوانات ناقل بیماری سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 829
اطلاعیه: 6( زیبا سازی شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 876
اطلاعیه: 5(نحوه بکار گیری نیرو) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 1322
اطلاعیه: 4(زیبا سازی فضای شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 846
اطلاعیه:3 (رفع سد معبر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 930
اطلاعیه:2 (عدم نوشتن بر روی دیوار های سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 849
اطلاعیه:1(زمان جمع آوری زباله ها) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 1429
طراحی سایت : وبکــاری