امروز سه شنبه, 29 اسفند 1396 - Tue 03 20 2018

منو
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آگهی مزایده زمین نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 54
اطلاعیه:7 (جمع آوری حیوانات ناقل بیماری سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 47
اطلاعیه: 6( زیبا سازی شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 52
اطلاعیه: 5(نحوه بکار گیری نیرو) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 50
اطلاعیه: 4(زیبا سازی فضای شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 49
اطلاعیه:3 (رفع سد معبر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 46
اطلاعیه:2 (عدم نوشتن بر روی دیوار های سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 47
اطلاعیه:1(زمان جمع آوری زباله ها) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 63
طراحی سایت : وبکــاری