امروز چهارشنبه, 27 تیر 1397 - Wed 07 18 2018

منو
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آگهی مزایده زمین نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 113
اطلاعیه:7 (جمع آوری حیوانات ناقل بیماری سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 98
اطلاعیه: 6( زیبا سازی شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 112
اطلاعیه: 5(نحوه بکار گیری نیرو) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 118
اطلاعیه: 4(زیبا سازی فضای شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 106
اطلاعیه:3 (رفع سد معبر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 100
اطلاعیه:2 (عدم نوشتن بر روی دیوار های سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 103
اطلاعیه:1(زمان جمع آوری زباله ها) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 168
طراحی سایت : وبکــاری