امروز پنج شنبه, 03 خرداد 1397 - Thu 05 24 2018

منو
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
آگهی مزایده زمین نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 96
اطلاعیه:7 (جمع آوری حیوانات ناقل بیماری سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 87
اطلاعیه: 6( زیبا سازی شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 91
اطلاعیه: 5(نحوه بکار گیری نیرو) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 98
اطلاعیه: 4(زیبا سازی فضای شهری) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 89
اطلاعیه:3 (رفع سد معبر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 88
اطلاعیه:2 (عدم نوشتن بر روی دیوار های سطح شهر) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 87
اطلاعیه:1(زمان جمع آوری زباله ها) نوشته شده توسط شهرداری بردسکن 122
طراحی سایت : وبکــاری